Ukládání prezentace v PowerPointu

 • ukládat prezentaci ve formátech: .pdf .ppsx .xps

Formát .pdf slouží především pro zabezpečení dokumentu proti dalším změnám a v současné době se vžil jako určitý standardní a neměnný formát pro použití k tisku dokumentů ve většině typech současných tiskáren. Formát .ppsx slouží zejména v případě, kdy chceme mít prezentaci ke spuštění již připravenou. Laicky řečeno – stačí na takto uložený soubor dvakrát kliknout a prezentace se sama rozběhne. Formát .xps je jiný než .ppsx. Používá se především v situaci, kdy si nejsme jisti, zda na počítači, na kterém budeme prezentovat, bude nainstalován program PowerPoint. Pokud vytvořenou prezentaci uložíme ve formátu .xps, prezentaci nám přehraje kterýkoli internetový prohlížeč nebo program Microsoft XPS Viewer, který bývá součástí operačního systému Windows.

Úprava předlohy v PowerPointu

 • upravovat stávající motiv prezentace
 • vytvářet vlastní motiv prezentace
 • uložit vlastní motiv prezentace

Někdy se může stát, že vám nebude vyhovovat stávající motiv prezentace a ani žádný z návrhů. Můžete si tedy vytvořit svůj vlastní, to znamená, že si sami zvolíte pozadí snímků, vyberete rozvržení snímků, atd. Pokud si svůj vytvořený návrh uložíte, budete ho moci kdykoli znovu použít při tvorbě jiné prezentace.

Tisk snímků v PowerPointu

 • nastavovat vybrané možnosti tisku
 • zvolit si jen některé snímky k tisku
 • vytisknout snímky s poznámkami autora
 • vytisknout osnovy snímků
 • vytisknout několik snímků na jednu stránku
 • vytisknout 3 snímky na jednu stránku s místem na poznámky vedle snímku
 • nastavit černobílý tisk

Jistě se někdy setkáte s tím, že si budete chtít některou prezentaci vytisknout, ať už pro sebe jako přednášejícího nebo pro posluchače. K tomu byste měli vědět, že existuje mnoho způsobů, jak tisknout. Za zmínku stojí tisk s místem na poznámky vedle snímku, který velice dobře slouží při prezentaci např. ve škole, kdy si studenti píší poznámky, které na snímku nejsou. Stejně tak i možnost tisku více snímků na jeden list, pokud jsme v pozici přednášejícího a stačí nám mít u sebe třeba jen osnovu, abychom se nemuseli spoléhat na promítací plátno či obrazovku.

Záhlaví, zápatí, číslování snímků v PowerPointu

 • vložit do snímku záhlaví a zápatí
 • přidání číslování snímků

Vkládání do snímků záhlaví ve formě např. data, roku, … pomáhá mnohdy k lepší orientaci samotného přednášejícího. Stejně tak tomu je i funkce číslování snímků či přidávání zápatí. Záhlaví a zápatí jsou dvě oblasti na stránce s textem, kde není hlavní tok textu. V těchto oblastech se většinou objevují čísla stránek, názvy kapitol a dokumentů.

Přehrávání doprovodné skladby v PowerPointu

 • vložit do prezentace hudbu
 • upravovat možnosti přehrávání hudby v prezentaci

Prezentace může být někdy spuštěna tzv. sama, bez doprovodného slova prezentujícího. Pokud se toto stane a následuje za sebou několik snímků bez toho, aniž by k nim chtěl autor cokoli říkat, může tvořit doprovodnou funkci právě nějaká skladba nebo zvuková nahrávka. Vzniklý efekt je jistě lepší než samotné ticho.

Animace přechodu snímku v PowerPointu

 • upravovat pořadí animací
 • upravovat efekty animací

Animace přechodů snímku na snímek další plní především funkci estetickou. Pro diváka je například mnohem příjemnější, pokud se snímky při přechodu prolnou, než když se jednoduše „střihnou“.

Uspořádání animací v PowerPointu

 • upravovat pořadí animací
 • upravovat efekty animací

Animace nám splňují hodnotu jak užitkovou, tak i estetickou. Někdy se ale stane, že prezentaci ještě dotváříme nebo upravujeme, i když do ní animace již vložili. Abychom je nemuseli odstraňovat a vkládat znovu, stačí jen změnit jejich pořadí tak, aby nám zkrátka vyhovovalo.

Animace objektu v PowerPointu

 • vytvářet a upravovat animace objektu a textu

Animace v programu PowerPoint dotváří celkový vzhled a efekt prezentace. S její pomocí lze načasovat různé odstavce tak, aby se objevovaly postupně, když o nich začneme mluvit a tedy dříve nás „nemátly“ nebo třeba neprozrazovaly odpovědi na nějaké otázky. Kromě tedy jisté užitkové hodnoty nám splňují i hodnotu estetickou, kdy animacemi dokreslujeme prezentaci tak, aby byl její efekt směrem k posluchačům maximální.

Vložení diagramu v PowerPointu

 • vkládat, upravovat a měnit v prezentaci diagramy

Při prezentování nám někdy nemusí stačit běžné texty v bodových odrážkách tak, jak jsou snímky přednastaveny. Pro lepší názornost slouží právě diagramy. Jsou to něco jako strukturované popisky, které symbolizují závislost něčeho na něčem jiném, dělení něčeho na různé možnosti atd.

Export prezentace v PowerPointu

 • exportovat prezentaci do formátu .ppsx
 • exportovat prezentaci do formátu . xps

Formát .ppsx slouží zejména v případě, kdy chceme mít prezentaci ke spuštění již připravenou. Laicky řečeno – stačí na takto uložený soubor dvakrát kliknout a prezentace se sama rozběhne. Formát .xps je jiný než .ppsx. Používá se především v situaci, kdy si nejsme jisti, zda na počítači, na kterém budeme prezentovat, bude nainstalován program PowerPoint. Pokud vytvořenou prezentaci uložíme ve formátu .xps, prezentaci nám přehraje kterýkoli internetový prohlížeč nebo program Microsoft XPS Viewer, který bývá součástí operačního systému Windows.

Časování prezentace v PowerPointu

 • vytvářet automatické časování snímků prezentace
 • upravovat a přidávat vlastní časování snímků
 • nahrávat komentáře k vybranému snímku

Vycházíme z předpokladu, že při prezentování je řečník časově omezen, tedy nemůže si povídat, jak dlouho chce. Právě proto tu je časování snímků prezentace, kdy si volíte, s jakým zpožděním přejdete při prezentování na další snímek. Pokud například víte, že u nějakého snímku budete muset říct jen to důležité, což bude představovat třeba 1 minutu, nastavíte si u tohoto snímku dobu zpoždění na 60s. Po jejich uplynutí se automaticky prezentace posune na snímek další. Nutno podotknout, že toto časování se užívá spíše u nácviků a slouží především pro potřeby přednášejícího, stejně jako nahrávání komentářů nebo jiných zvukových stop k vybraným snímkům.

Nastavení prezentace v PowerPointu

 • nastavit opakované přehrávání prezentace
 • přepínat zobrazení do okna a na celou plochu obrazovky
 • přehrát prezentaci od vybraného snímku

Při vytváření jakékoli prezentace budeme potřebovat testovat, jak budou různé efekty ve výsledku fungovat. Proto si prezentaci při tvorbě běžně pouštíme a poté ještě „vychytáváme mouchy“. Po spuštění se prezentace běžně otevře přes celou obrazovku. Někdy se může naskytnout chvíle, kdy nepotřebujeme prezentaci spustit od začátku (např. jsme ji přerušili pro nějaké dodatečné úpravy některého ze snímků), a proto je také dobré vědět, jak spustit prezentaci od tohoto vybraného snímku.

Práce se snímky v PowerPointu

 • měnit a upravovat motiv snímků (barevné schéma, písmo, zarovnání textu)
 • přidávat a mazat snímky
 • volit rozvržení snímků
 • skrývat a přesouvat snímky

Snímek je základní prvek prezentace, který se při jejím spuštění zobrazí. Základní motiv snímku při spuštění PowerPointu je zpravidla černý text na bílém pozadí, který je však vhodný pouze pro menší projekce; to znamená, že při prezentacích na plátně užijete spíše tmavší pozadí a světlejší text, který je na pohled příjemnější. Podobně tomu je také u rozvržení snímku, které je předvoleno na nadpis a text; pokud budete chtít např. porovnat nějaké možnosti, není potřeba složitě ručně vkládat další textová pole, stačí jen změnit rozvržení snímku. Nicméně prezentace se nikdy neskládá jen z jednoho snímku. To znamená, že je nezbytné se naučit také přidávat, přesouvat, skrývat nebo mazat snímky. V případě delší prezentace také uvítáte doprovodný text k různým snímkům, který zde můžete mít ve formě poznámky.Video kurzy MS OFFICE 2010 a 2007

Kurz je složen z několika výukových videí s odborným výkladem.
Videa byla vytvořena odborníky z Univerzity Hradec Králové.
Vytvořeno ve spolupráci s odborníky Univerzity Hradec Králové, Fakulty Informatiky a managementu